Bơm định lượng Blue white, Injecta, Hanna, Doseuro, Cheonsei, Obl, Pulsafeeder

Mô tả: Bơm định lượng Blue white, Injecta, Hanna, Doseuro, Cheonsei, Obl, Pulsafeeder nhập khẩu Italy chính hãng, dùng bơm định lượng hóa chất một cách chính xác lưu lượng hóa chất, dùng trong chiết rót, chiết xuất các chất hóa học.
Giá bán: Vui lòng gọi
Tình trạng: Mới 100%
Xuất xứ:
Ngày đăng: 19-06-2015

Chi tiết sản phẩm

Bơm định lượng Blue white, Injecta, Hanna, Doseuro, Cheonsei, Obl, Pulsafeeder nhập khẩu Italy chính hãng, dùng bơm định lượng hóa chất một cách chính xác lưu lượng hóa chất, dùng trong chiết rót, chiết xuất các chất hóa học.

capture000BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU ĐIỆN TỬ PULSAFEEDER LBC4 S2 1/6HP

5.032.000

capture000BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU ĐIỆN TỬ PULSAFEEDER LBS3 S2 1/6HP

5.032.000

capture000BƠM ĐỊNH LƯỢNG KIỂU ĐIỆN TỬ PULSAFEEDER LBC3 S2 1/6HP

5.032.000

kmBơm định lượng CHEONSEI KM-102-PTC-HWA

9.493.000

ksBơm định lượng CHEONSEI KS-52-PTC-HVS-S

4.054.000

Còn hàng

ksBơm định lượng CHEONSEI KS-32-PTC-HWS-S

3.900.000

ksBơm định lượng CHEONSEI KS-22-PTC-HWS-S

3.900.000

ksBơm định lượng CHEONSEI KS-12-PTC-HWS-S

3.771.000

ksBơm định lượng CHEONSEI KS-51-PTC-HWS-S

3.900.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 11 PP 200W

10.292.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 16 PP 200W

10.292.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 1.5

3.428.700

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 3

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 23 PP 200W

10.292.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 5

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 31 PP 200W

10.292.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 7

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 37 PP 200W

10.292.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 50 PP 200W

10.292.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 10

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 49 PP 200W

10.691.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 15

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 75 PP 200W

10.691.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 101 PP 200W

10.691.000

 
 
 
capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LD02 S2 1/6HP

4.062.000

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LD03 S2 1/6HP

4.062.000

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LD04 S2 1/6HP

4.062.000

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LD54 S2 1/6HP

4.062.000

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LEG4 S2 1/3HP

7.338.000

Còn hàng

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LEH6 S2 1/3HP

7.338.000

capture2Bơm định lượng điện tử PULSAFEEDER LEJ7 S2 1/3HP

7.993.000

x seriaBơm định lượng màng cơ khí PULSAFEEDER X015-XB 1/6HP

3.722.000

x seriaBơm định lượng màng cơ khí PULSAFEEDER X024-XB 1/6HP

3.722.000

x seriaBơm định lượng màng cơ khí PULSAFEEDER X030-XB 1/6HP

3.722.000

x seriaBơm định lượng màng cơ khí PULSAFEEDER X068-XB 1/6HP

3.931.000

x seriaBơm định lượng màng cơ khí PULSAFEEDER X100-XB 1/6HP

3.931.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 120 PP 200W

10.691.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MB 155 PP 200W

10.691.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 131 PP 300W

12.201.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 201 PP 300W

12.201.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 261 PP 300W

12.201.000

capture opyBơm định lượng hóa chất Hanna BL 20

3.428.700

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 321 PP 300W

12.437.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MC 421 PP 300W

12.437.000

bơm định lượng kiểu màng oblBơm định lượng dạng màng cơ khí OBL MD 521 PP 370W

17.833.000

atBơm định lượng kiểu điện tử Injecta AT.BX4 28W

7.650.000

atBơm định lượng kiểu điện tử Injecta AT.BX3 28W

6.020.000

atBơm định lượng kiểu điện tử Injecta AT.BX2 28W

4.340.000

 
 
 
olBơm định lượng kiểu điện tử Injecta OL.BP0505 14W

3.510.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25089C 750W (PVC)

29.890.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25076C 750W (PVC)

28.870.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25064C 750W (PVC)

28.120.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25054C 550W (PVC)

26.470.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25048C 550W (PVC)

24.640.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25030C 250W (PVC)

23.610.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25089C 750W (SS.316)

34.010.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25076C 750W (SS.316)

32.330.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25064C 750W (SS.316)

29.550.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25054C 550W (SS.316)

27.150.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25048C 550W (SS.316)

26.610.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP25030C 250W (SS.316)

25.180.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15064C 250W (PVC)

18.210.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15054C 250W (PVC)

17.580.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15048C 250W (PVC)

14.660.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15038C 250W (PVC)

13.960.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15025C 180W (PVC)

13.240.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15064C 250W (SS.316)

18.690.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15054C 250W (SS.316)

18.240.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15048C 250W (SS.316)

15.270.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15038C 250W (SS.316)

14.340.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu piston Injecta TP15025C 180W (SS.316)

13.440.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06165C 370W (PP)

14.890.000

 
 
 
máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06138C 370W (PP)

14.640.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM04108C 370W (PP)

12.830.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050G 90W (PP)

9.750.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (PP)

8.800.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (PP)

8.390.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06165C 370W (PVC)

19.190.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06138C 370W (PVC)

17.850.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM04108C 370W (PVC)

15.290.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050G 90W (PVC)

10.930.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (PVC)

9.770.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (PVC)

9.370.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06165C 370W (SS.316)

26.310.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM06138C 370W (SS.316)

24.910.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM04108C 370W (SS.316)

18.350.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050G 90W (SS.316)

11.540.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (SS.316)

10.340.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (SS.316)

10.340.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (PP)

9.690.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (PP)

9.280.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (PVC)

10.660.000

máy bơm đinh lươngBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (PVC)

10.260.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050C 90W (SS.316)

11.230.000

bơm định lượng injectaBơm định lượng cơ khí kiểu màng Injecta TM05050A 90W (SS.316)

11.230.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX2003-MF/M

9.960.000

 
 
 
ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX2003-VFT/MBB

7.140.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX1504-MF/M

9.590.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX1504-VFT/MBB

6.810.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0810-MF/M

9.200.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0810-VFT/MBB

6.510.000

Còn hàng

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0507-MF/M

8.590.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0507-VFT/MBB

6.150.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0220-MF/M

9.990.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0220-VFT/MBB

7.140.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0105-MF/M

8.590.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0105-VFT/MBB

6.150.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX2003-CC/M

7.470.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX1504-CC/M

7.140.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0810-CC/M

6.780.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0507-CC/M

6.280.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0105-CC/M

6.280.000

barnant dlx ma mbMáy bơm định lượng ETATRON DLX2003-MA/MB

6.880.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX1504-MA/MB

6.510.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0810-MA/MB

5.980.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0507-MA/MB

4.990.000

barnant dlx ma mbMáy bơm định lượng ETATRON DLX0105-MA/MB

4.860.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX2003-MA/AD

4.460.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX1504-MA/AD

4.400.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0810-MA/AD

4.000.000

 
 
 
dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0507-MA/AD

3.310.000

dlx1Máy bơm định lượng ETATRON DLX0220-MA/AD

4.700.000

ma mb copyMáy bơm định lượng ETATRON DLX0105-MA/AD

3.310.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0702-FT/A

4.530.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0505-FT/A

4.530.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0206-FT/A

4.530.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0105-FT/A

4.730.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0702-MA/A

3.000.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0505-MA/A

3.000.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0206-MA/A

3.000.000

etatronpkxMáy bơm định lượng ETATRON PKX0105-MA/A

3.040.000

bom dinh luong blue whiteBơm định lượng Blue White C6250-HV

6.522.000

bom dinh luong blue whiteBơm định lượng Blue White C6250-P

5.088.000

bom dinh luong blue whitebơm định lượng Blue White C6125-P

4.987.000

bom dinh luong blue whitebơm định lượng Blue White C660-P

4.883.000

bom dinh luong blue whitebơm định lượng Blue White C645-P

4.883.000

 
 
 

Giá bán lẻ tham khảo vui lòng liên hệ để nhận giá tốt nhất, Trân trọng!

Vui lòng tham khảo thêm các sản phẩm với thương hiệu bên dưới:

APP, BLUE WHITE, BƠM CHẠY XĂNG, CHEONSEI, CHUANFAN, CNP, DAB, DOSEURO, GRAGON GUAN CHANG, EBARA, BƠM CHÌM EBARA, EBRA ITALY, EDI, ETATRON, EVAK, HEYWEL, HEYWEL TAIWAN, DARGANG, EVERGUSH, FAGGIOLATI, MIXER FAGGIOLATI, FRANKLIN,HỎA TIỄN FRANKLIN, FUSHENG, GIẾNG NHẬT, GPI, HANNA, HCP, HCP TAIWAN, HENGLONG,  GRAMPUS, HITACHI, BƠM HỒ CÁ, INJECTA, IRCEM, PRIPAL, LEPONO, LONGTECH, LONKEY, LUBI, LUBI ẤN ĐỘ, LUCKY PRO, LUCKY PRO PUMP, MASTRA, MITSUKY,  BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY, NTP, NTP TAIWAN, OBL, PANASONIC, PEDROLLO, PENTAX, PENTAX PUMP, MAC 3, PIUSI, BƠM XĂNG DẦU PIUSI, PULSAFEEDER, SAER, SAER PUMP, SHIMGE, SHOWFOU, SWAN, TÂN HOÀN CẦU, THC, TAIKO KIKAI, TAIKO SSR, THT, TOKO, WALRUS, YAMADA, YAMADA PUMP, ZENIT, ZENIT PUMP, MOTOR ĐIỆN, AQUASYSTEM, AQUASYSTEM TANKS, VAREM.